DANH SÁCH MÁY MÓC

LOẠI MÁY SỐ LƯỢNG
Plastic Injection Machine 80–160 tons 19
Plastic Injection Machines 200 –350 tons 6
CNC Drilling Machine 3
CNC Milling Machine 1
CNC Lathe Machine 1
Electrical Discharge Machine 2
Grinding Machine 3

KHU VỰC SẢN XUẤT

Machine type Quantity
Printing Machine 2
Laser Printing Machine 1
Blister Edging Machine 1
Plastic Grinding machine 3
Plastic Mixing machine 3
Plastic Drying Funnel 20

KHU VỰC LẮP RÁP

QA/QC/IQC DEPT

KHO HÀNG